logo-best-duurzaam

Wat is coöperatie Best Duurzaam

De Coöperatie Best Duurzaam is opgericht in november 2013 door enkele enthousiaste Bestenaren die concreet werk wilden maken van verduurzaming  van Best. Intussen zijn we ruim 7 jaar verder en heeft de coöperatie ruim 370 leden en 40+ vrijwilligers.

In 2018 is tussen de gemeente Best en Best Duurzaam een convenant opgesteld. Dit conventant geeft aan dat Best Duurzaam en de Gemeente Best gezamenlijk willen optrekken, ierder vanuit rol en mogelijkheden om Best Duurzamer te maken. Perodiek vindt overleg plaats tussen het bestuur van Best Duurzaam en de gemeente Best.

Coöperatie Best Duurzaam richt zich op het:

  • ondersteunen particulieren (huurders, woningeigenaren en vereniging van eigenaars) door energieloket, wijkbijeenkomsten, energie café, lidmaatschap incl. duurzaam wonen advies /warmtescan / zonnepanelen en cursus ‘slim bezig met energie’,
  • ondersteunen ondernemers door platformbijeenkomsten, advies op gebied van energiebesparing, gezamenlijk inkoopvoordeel,
  • educatief programma i.s.m. basis-, voortgezet onderwijs: hoe kunnen we kinderen en jongeren en hun leerkrachten informeren en stimuleren om ook een bijdrage aan duurzaamheid te leveren.

Via deze website,  Groeiend Best en www.facebook.com/bestduurzaam kunt u op de hoogte blijven van onze activiteiten. Leden van de cooperatie ontvangen periodiek een nieuwsbrief.