BestDuurzaam logo header

Wat is coöperatie Best Duurzaam

De Coöperatie Best Duurzaam is opgericht in november 2013 door enkele enthousiaste Bestenaren die concreet werk willen maken van de verduurzaming  van Best. Intussen zijn we ruim 7 jaar verder en heeft de coöperatie ruim 370 leden en 45+ vrijwilligers.

Coöperatie Best Duurzaam richt zich op de 'zachte kant' van verduurzaming door het geven van professioneel advies aan de leden, het aanjagen van duurzame initiatieven.

Vanuit de coöperatie Best Duurzaam wordt momenteel (1e kwartaal 2019) een nieuwe coöperatie opgericht met als doel de om duurzame investeringsprojecten te realiseren. Deze coöperatie zal gericht zijn om ondernemerschap met als doel het eerste collectieve Zonnedak van Best te realiseren.

Coöperatie Best Duurzaam richt zich op

  • ondersteunen particulieren (huurders, woningeigenaren en vereniging van eigenaars) door energieloket, wijkbijeenkomsten, energie café, lidmaatschap incl. duurzaam wonen advies /warmtescan / zonnepanelen en cursus ‘slim bezig met energie’,
  • ondersteunen ondernemers door platformbijeenkomsten, advies op gebied van energiebesparing, gezamenlijk inkoopvoordeel,
  • educatief programma i.s.m. basis-, voortgezet onderwijs: hoe kunnen we kinderen en jongeren en hun leerkrachten informeren en stimuleren om ook een bijdrage aan duurzaamheid te leveren.

Via deze website,  Groeiend Best en www.facebook.com/bestduurzaam kunt u op de hoogte blijven van onze activiteiten. Leden van de cooperatie ontvangen periodiek een nieuwsbrief.

Samenwerking met gemeente Best

In 2018 is tussen de gemeente Best en Best Duurzaam een convenant opgesteld. Dit conventant geeft aan dat Best Duurzaam en de Gemeente Best gezamenlijk willen optrekken, ieder vanuit een eigen rol en mogelijkheden om de gemeenschap Best Duurzamer te maken.