logo-best-duurzaam

Vacatures - Bestuursleden voor nieuwe energie coöperatie

Zie ook aanleiding voor deze vacatures


Profielen

De kandidaat-bestuursleden voelen zich verbonden met de doelen van de nog op te richten coöperatie. Het doel van de nieuwe coöperatie is om, in nauwe samenwerking met Best Duurzaam, Best energieneutraal te maken voor en door Bestenaren. De op te richten coöperatie richt zich voornamelijk op het bedrijfsmatig realiseren en exploiteren van duurzaamheidsprojecten. Als eerste concrete project is dit de realisatie van het Zonnedak in postcoderoos verband.

De coöperatiestatuten maken het mogelijk om in de toekomst meerdere en diverse soorten projecten onder te brengen in de coöperatie zolang deze passen binnen de doelstelling. De projecten geven leden de mogelijkheid om in duurzame projecten te participeren. Het (financieel)rendement uit deze projecten komt ten goede aan de coöperatie en daarmee de leden.

De Voorzitter is verantwoordelijk voor:

 • Vertegenwoordiging van de op te richten coöperatie naar buiten, zoals naar het Bestuur van Best Duurzaam, de lokale politiek en andere stakeholders.
 • Goed verloop van de bestuursvergaderingen en ALV’s.
 • Houdt overzicht in/op o.m. doelen, strategieën en implementatie van projecten en streeft heldere besluitvorming na.

De Penningmeester is verantwoordelijk voor:

 • Het financiële beleid van de coöperatie en functioneert als het geweten van de financiën binnen de coöperatie.
 • Facturen tijdig uitsturen en betalen, in samenwerking en/of gedelegeerd aan financieel-administratief vrijwilliger.
 • De jaarbegroting en jaarrekening van de coöperatie.
 • De boekhouding en de belastingaangiften.
 • Beoordeelt de financiële haalbaarheid van investeringsprojecten.

De Secretaris is verantwoordelijk voor

 • Het ledenregister in het CRM en is eerste aanspreekpunt voor de leden ten aanzien van de contributie en project participaties.
 • Opstellen van notulen incl. acties en besluiten van bestuurs- en algemene ledenvergaderingen
 • Het digitale archief incl. contractuele afspraken met derden

Belangrijke competenties bestuursleden

 • Ondernemerschap en veranderbereidheid: bestuurders nemen initiatief, zien kansen en benutten deze en spelen flexibel in op nieuwe ontwikkelingen.
  Bestuurders begrijpen dat beweging altijd nodig is, zeker in een groeiende organisatie als Best Duurzaam Projecten. Zij zijn daarom steeds bezig om hun eigen praktijk en werkwijze ter discussie te stellen en te toetsen aan nieuwe ontwikkelingen binnen en buiten de organisatie. Samenwerking met Best Duurzaam is van evident belang waarbij zoveel mogelijk in gezamenlijkheid tussen beide besturen bekeken wordt welke maatregelen noodzakelijk zijn om de duurzaamheidsdoelstellingen voor Best te behalen.
 • (Financieel) beheren: Een goed bestuur heeft zijn zaakjes op orde, zowel financieel als inhoudelijk. Op basis van dit goede beheer wordt verantwoording afgelegd aan de ALV.
 • Coöperatieve waarden: bestuurders zijn in staat om de werking van een coöperatie te begrijpen en onderschrijven de coöperatieve waarden, onder meer verantwoordelijkheidszin, gelijkwaardigheid, solidariteit en openheid.
 • Samenwerken en delegeren: het bestuur weet dat ze het niet alleen hoeft te doen. Binnen de organisatie zijn bestuurders actief op zoek naar andere betaalde en onbetaalde krachten die vooral uitvoerende werkzaamheden kunnen oppakken.
 • Door transparante besluitvorming laten ze zien dat ze in staat zijn de richting te bepalen en het initiatief te nemen.

Wij bieden

 • Een vrijwilligersfunctie bij een organisatie die zich wil inzetten voor lokale duurzame energie;
 • Een mooie rol in een groeiende coöperatie die een bijdrage wil leveren aan de energietransitie op lokaal niveau;
 • Een leuke functie bij een coöperatie met veel enthousiaste en betrokken leden uit de regio.

Positieve energie

 • Sluit je aan bij de positieve energiebeweging

  Er groeit een nieuwe beweging in Nederland, van mensen die net als jij geloven in de kracht van positieve energie. In de kracht van oneindige bronnen, zoals de wind en de zon. Wij zijn een lokale energiecoöperatie in Best en geven actief vorm aan deze beweging. Wij nemen het heft in eigen handen en dragen met onze energie(bewustwordings)projecten bij aan een toekomstbestendige wereld.

 • Het slimme van Best Duurzaam

  Geen plek voor zonnepanelen op het dak? Je bent niet de enige. En dat is het slimme van onze energiecoöperatie. Wij geven besparingsadvies, zodat je zonder eigen zonnepanelen toch duurzaam bezig bent. Leuk om te weten dat wij mede Zonneveld Welschap hebben opgericht en nu ons eigen zonnedak project ontwikkelen voor onze leden.

 • Zo doen we dat

  Vanuit onze energiecoöperatie geven vakkundige vrijwilligers besparingsadvies aan inwoners van Best. En dat levert ook wat op. Niet voor de energiegiganten, maar voor onszelf. Om jouw bewust zijn over energieverbruik te verhogen en de energierekening bij jou thuis te verlagen. Zo geven wij het Duurzaam Wonen Advies, organiseren wij Wijkbijeenkomsten en Energie Cafés, bieden wij Zonnepaneel advies, Warmtescans aan en veel meer. Kijk naar onze projecten met duurzame impact. Zo stimuleren we de lokale economie en maken we de buurt een stuk groener.

 • Doe ook mee

  Naast energiecoöperaties bestaat de positieve energiebeweging ook uit andere initiatieven zoals Herenboeren en IVN Best: neem je eigen boer in dienst en beleef de natuur. Je kunt op veel manieren meedoen. Kies voor lokale groene stroom, word lid van onze coöperatie of begin zelf een (energie)project. Wil je meer weten over Best Duurzaam? Bekijk onze website en neem contact met ons op. Ben je benieuwd naar de andere energie-initiatieven in Nederland? Hier vind je een overzicht van alle lokale deelnemers van de positieve energiebeweging. Sluit je aan bij de positieve energiebeweging!