logo-best-duurzaam

Subsidieaanvraag Best Duurzaam afgewezen

Op 28 januari 2019 heeft het bestuur van Best Duurzaam van de gemeente een afwijzingsbrief ontvangen naar aanleiding van het subsidieverzoek van Best Duurzaam voor 2019 .
Door de gemeente wordt als voornaamste reden aangegeven dat geen budget voor subsidie in de begroting is opgenomen. Het bestuur van Best Duurzaam kan zeker niet meegaan met de motivatie van de gemeente Best en heeft dan ook bezwaar aangetekend tegen de afwijzing.

 

  • De afwijzing van de subsidieaanvraag is niet binnen de gestelde termijn ontvangen. De aanvraag was eind september ingediend en de gemeente had binnen zes weken moeten moeten reageren.
  • Het bestuur vind de de afwijzing en motivatie niet in lijn met de afspraken die gezamenlijk in het voorjaar van 2018 zijn gemaakt. In maart 2018 hebben Best Duurzaam en gemeente Best de samenwerking bekrachtigd in een gezamenlijke convenant.
  • Het argument van 'niet aanwezig zijn van budget in de begroting' verbaasd het bestuur. De aanvraag was op tijd ingediend om hier in de begroting rekening mee te houden. Sinds het indienen van de subsidieaanvraag heeft de gemeente geen enkel signaal afgegeven dat bij het opstellen van begroting geen rekening gehouden was met de subsidieaanvraag.

Vragen vanuit de politiek
Een aantal politieke partijen ondersteunen het bezwaar van Best Duurzaam. PvdA en D66 hebben in de raadsvergadering van maandag 25 februari 2019 vragen gesteld. De wethouder heeft naar aanleiding van deze vragen aangeven dat hij op korte termijn met het bestuur van Best Duurzaam in gesprek gaat over de afwijzing. Wordt dus vervolgd.

Convenant Best Duurzaam en Gemeente Best

Stukken raadsvergadering en geluidsopname