logo-best-duurzaam

Nieuwe voorzitter Best Duurzaam

Even Voorstellen, Jan Willem Slijper

Sinds afgelopen Ledenvergadering neem ik de voorzittershamer van Kristie van Os over. Ik ben Jan Willem Slijper 62 jaar en getrouwd met Renske. We hebben drie kinderen, die allen het huis uit zijn en een lieve Mechelse Herder, Sonja. Wij wonen sinds 2000 met veel plezier in Best. In het dagelijks leven ben ik projectleider/programmamanager bij de Rabobank. Ook zit ik in de Ondernemingsraad van de Rabobank.

Het is een beetje cliché maar toch, het samen een bijdrage leveren aan een Duurzamere Wereld vind ik belangrijk. Het is een geweldige uitdaging om daar samen met alle andere enthousiaste vrijwilligers in Best aan te werken. Afgelopen jaren heb ik, omdat ik ook in de lokale politiek actief was, hier weinig ruimte voor gehad. Die ruimte is er nu wel. Ik heb bij de overweging mij kandidaat te stellen, natuurlijk wel even met Renske moeten overleggen. Maar haar heb ik er gelukkig van kunnen overtuigen dat ook zij niet gelukkig wordt van mij elke avond over de vloer.

Ik vind het van belang dat leden ruimte krijgen hun ideeën en dromen middels de coöperatie (een beetje meer) invulling te geven. Welke zaken opgepakt moeten worden en welke niet, is aan hen.  De coöperatie is er immers voor de leden en niet andersom. Wel is het natuurlijk ook zaak dat trajecten een kop en een staart hebben, er niet teveel hooi op de vork wordt genomen en zo nu en dan gewoon garen op de klos komt.  Als voorzitter is het de schone taak om hier samen met bestuur en leden het juiste evenwicht in te brengen.

Ik moet eerlijkheidshalve wel bekennen dat ondanks dat ik duurzaamheid een warm hart toedraag, ik nog steeds een diesel rijd, en alhoewel het wel op de planning stond ik nog geen zonnepanelen heb. Ook wijst Renske me (en sinds ik voorzitter ben nog indringender) er fijntjes op  dat ik zo nu en dan het licht in de kamers laat aanstaan.  Tja, ook mij is niets menselijks vreemd. Dus ook op het persoonlijke vlak zal ik de komende jaren nog de nodige duurzaamheidsstappen moeten nemen!

Als laatste, het verduurzamen van onze wereld is een gigantische uitdaging die we echt samen moeten aanpakken. Met alle kennis, creativiteit en gedrevenheid die binnen onze coöperatie aanwezig is kunnen we daarin stappen maken. Ik hoop daar een steentje aan te kunnen bijdragen. Heb je ideeën hoe we dat het beste (maar ook hoe we het beter niet) moeten doen, dan hoop ik dat jullie mij weten te vinden.

 Jan Willem Slijper