BestDuurzaam logo header

Lidmaatschapsvoorwaarden van Coöperatie Best Duurzaam U.A.

Wat zijn de voordelen?

Best Duurzaam is een Coöperatie waarvan je lid kunt worden.

Met je contributie steun je ons werk en maak je een verdere verduurzaming van gemeente Best mogelijk. Het lidmaatschap biedt de onderstaande voordelen:

 • Kunnen meedenken over de verduurzaming van Best;
 • Gratis “Duurzaam Wonen” advies ter waarde van € 75;
 • Gratis deelname aan informatieavonden van Best Duurzaam;
 • Profiteren van de adviezen bij het Energieloket in Cultuurspoor;
 • Tegen gereduceerd tarief deelnemen aan de cursus “Slim bezig met Energie”;
 • 4 x per jaar de digitale nieuwsbrief over de verduurzaming van Best.
Voorwaarden

Lid worden

 • Lidmaatschap kan alleen worden aangegaan via de website van Best Duurzaam door indiening van een volledig ingevuld digitaal aanmeldingsformulier.
 • Het lidmaatschap staat op naam van één persoon (particulieren) of één bedrijf, instelling of vereniging.
 • Lidmaatschapsgeld is verschuldigd m.i.v. de datum waarop de aanmelding bij Best Duurzaam is ontvangen.
 • Het lidmaatschapsgeld van particulieren wordt alleen geïnd via betaalwijze automatische incasso of iDeal-betaling.
 • Nadat de betaling van het lidmaatschapsgeld is ontvangen is het lidmaatschap definitief.
 • Lidmaatschapsgeld dat door particuliere leden handmatig wordt overgemaakt leidt niet tot lidmaatschap. Alleen genoemde betaalwijze incasso machtiging of Ideal betaling wordt geaccepteerd.
 • Bedrijven, Instellingen en Ideal-betalers ontvangen voor het lidmaatschapsgeld een factuur en dienen deze binnen de op de factuur gestelde termijn te voldoen.
 • Best Duurzaam kent geen gebroken lidmaatschapsjaren.
 • De hoogte van het lidmaatschapsgeld wordt vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering van Coöperatie Best Duurzaam U.A.
 • De hoogte van het lidmaatschapsgeld wordt in een lopend kalenderjaar niet gewijzigd.
 • Leden (particulieren, verenigingen, bedrijven en instellingen) die zich vanaf 1 november van enig kalenderjaar als lid aanmelden, dienen het lidmaatschapsgeld te voldoen conform het hierboven gestelde, met dien verstande dat deze gelden worden beschouwd als zijnde het lidmaatschapsgeld voor het eerstvolgende kalenderjaar.

Lid zijn

 • Het lidmaatschap wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd; voor wat betreft betalingswijze van het lidmaatschap geldt het bovenstaande.
 • Het lidmaatschapsgeld wordt voor leden geïnd in de periode januari – februari.

Lidmaatschap opzeggen

 • Opzegging van het lidmaatschap kan via het opzegformulier via uw persoonlijke account op de website van Best Duurzaam of per e-mail aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en dient vóór 1 oktober van enig kalenderjaar plaats te vinden, anders blijft het lidmaatschapsgeld verschuldigd voor het volgende kalenderjaar.
 • Bij tussentijdse beëindiging van het lidmaatschap vindt geen restitutie plaats.
 • Tussentijdse wijzigingen van persoons- en contactgegevens dienen leden zelf via hun persoonlijke account op de website door te voeren.
 • Wijzigingen in de lidmaatschapsvoorwaarden dienen te zijn vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering van Coöperatie Best Duurzaam U.A.
 • In alle gevallen waarin deze lidmaatschapsvoorwaarden niet voorzien, beslist het bestuur van de Coöperatie Best Duurzaam U.A.
 • Het lidmaatschap vervalt als een lid zijn of haar lidmaatschapsgeld niet heeft voldaan na twee betaalverzoeken.

Wijzigingen

 Datum  Wijziging
 28 maart 2018  Aanpassing van lidmaatschapsvoorwaarden bij akkoord van de Algemene Ledenvergadering.
18 oktober 2018 Aanpassing van lidmaatschapsvoorwaarden bij akkoord van de Algemene Ledenvergadering. Lidmaatschapsgeld blijft ongewijzigd en is voor 2019: 10 euro voor particulieren en 100 euro voor bedrijven, instellingen en verenigingen.
Privacy
Best Duurzaam vindt uw privacy uiteraard belangrijk. Wij hebben daarom in het kader van AVG-wetgeving:
Statuten
 

Voor meer informatie over de doelstelling en organisatiestructuur kunnen de Statuten Best Duurzaam worden geraadpleegd.