Beste lezers, ik word wethouder,

 

Het staat in de krant dus het moet wel waar zijn: ik word wethouder! Helemaal uit de lucht komt het niet. Ik was wel eens gepolst, dan lijkt het een hele tijd stil te staan en opeens komt het in een gigantische stroomversnelling. Dus als het gebeurt, komt het toch nog onverwacht. Ik ben er nog steeds een beetje beduusd van. Ik krijg wel een mooie portefeuille: duurzaamheid, de energietransitie, milieu, afval, integraal waterbeheer, mobiliteit, de verdere invoering van de omgevingswet en als project het stationsgebied. Met dat alles ben ik denk ik wel even van de straat.

 

Waarom nou wethouder? Nou, omdat ik vind dat op gebied van duurzaamheid en leefomgeving in Best veel moet gebeuren. En als je dan de mogelijkheid krijgt daar als wethouder een bijdrage aan te leveren dan moet je niet langs de kant blijven staan. 

 

De opgave in de energietransitie, wat eigenlijk maar een deel van onze duurzaamheidsopgave is, is al enorm. Maar ook de uitdagingen die we hebben in onze leefomgeving liegen er niet minder om. De nieuwe omgevingswet geeft een goede basis om meer samenhangend met zaken om te gaan. Bovendien biedt die wet ruimere mogelijkheden om samen dingen (participatie heet dat in gemeentejargon) te doen. Daar hoop ik met mijn ervaring vanuit Best Duurzaam samen met het college, de raad en vooral met de inwoners van Best verdere invulling aan te geven.

 

Hoe we dat gaan invullen is nog wel een uitdaging. Want, hoe gaan we met onze schaarse ruimte om? Hoe richten we onze omgeving in zodat wij er prima mee uit de voeten kunnen, en waarbij we ook rekening houden met de natuur en met de toekomstige generaties. Dat wordt een gezamenlijke zoektocht waar we iedereen bij nodig hebben. Want leefomgeving raakt ons allemaal.

 

Jammer is wel dat ik mijn voorzitterschap van Best Duurzaam moet opgeven. Terecht overigens, wethouder en voorzitter zijn van Best Duurzaam, is niet te combineren. Het tast de onafhankelijke positie van Best Duurzaam aan en voor je het weet zit ik met mezelf te praten of kom ik in een belangenconflict. Dus mensen als ik op 20 juni geïnstalleerd word, ben ik zo snel als het kan jullie voorzitter af. Ik hoop dat het een troost is dat je er een betrokken wethouder voor terugkrijgt die afgelopen jaren, vooral ook door jullie, heel veel over duurzaamheid heeft geleerd.