vakantie

Zomer 2020

Langzamerhand start Nederland weer op uit, de door het Coronavirus noodzakelijke, Lock Down. Ik hoop dat jullie en je naasten je er goed doorheen hebben kunnen slaan. Ik mag me gelukkig prijzen dat mijn familie en ik gezond zijn. Via Saar onze jongste dochter die in het OLVG-ziekenhuis op de longafdeling werkt  hoorden we met regelmaat over de situatie in het ziekenhuis. Gelukkig is de druk daar sterk afgenomen. Onze zoon Lammert Jan die in de evenementen business zit heeft weer een ander probleem. Daar is helemaal geen werk. Ikzelf ben sinds februari niet meer op mijn werk geweest. Alles gaat via mail en Teams. Het is wennen maar dat valt natuurlijk allemaal in het niet bij degenen die de ziekte echt gehad hebben en waarvan er een aantal het zelfs niet overleefd hebben.

 

Het was en is nog steeds een rare tijd. Langzamerhand starten de activiteiten van Best Duurzaam weer op. We hebben op 25 juni weer een Avondje Duurzaam gepland en mondjesmaat hebben we weer overleggen gepland. De ALV stellen we uit tot het najaar. Dat is door een noodwet mogelijk. Verderop in de Nieuwsbrief lees je er meer over. De werkgroep Lokaal Duurzaam Voedsel is ook druk bezig geweest. Er is al een voorlopig bestuur. Ook daar lees je in de Nieuwsbrief meer over. Ook besteden we in deze Nieuwsbrief aandacht aan de Regionale Energie Strategie en de overgang van onze coöperatie naar een vereniging.

Al met al zijn we als Best Duurzaam stap voor stap bezig onze weg in ‘het nieuwe normaal’ te vinden. Ik hoop dat we na de zomer weer, met natuurlijk in achtneming van alle Coronamaatregelen, weer samen goede stappen kunnen zetten op het pad van de verduurzaming van Best . Het zal misschien anders gaan dan we een jaar geleden gedacht hebben maar we moeten daar verder mee. Hoe? Dat gaan we samen ontdekken.