vakantie

Vakantietijd; terugkijken op afgelopen maanden

Hopelijk zitten de meesten van jullie, ergens, met mooi weer, op een luie stoel, of rustig wandelend, of actief fietsend of op een andere manier bezig, van je vakantie te genieten. Ik ga morgen met Renske weg. Fietsen door Nederland. We hebben de route nog niet bepaald, de richting wel, via wat omwegen naar Drenthe. Dus dat komt wel goed. 

Zo’n moment net voor de vakantie is een goed moment om eens terug en vooruit te kijken. Er is afgelopen half jaar in Best weer het nodige op het gebied van Duurzaamheid gebeurd.

Roadmap Duurzame gemeenschap Best
Op 15 mei hebben we samen met de gemeente de eindpresentatie van de Roadmap Duurzame gemeenschap Best gehad. Het vervolg is het samen met de gemeente opstarten van een stuurgroep/taskforce om te komen tot een meer gezamenlijke en samenhangende aanpak van de duurzaamheidsissues die in Best spelen. Dat opstarten zou van mij wel wat sneller mogen, maar ik heb er goede hoop op dat we daar na de zomer echt mee aan de start gaan. Ook over subsidie voor 2019 lijkt er samen met de gemeente op korte termijn een ei te worden gelegd. En over activiteiten en daarvoor mogelijke subsidie voor 2020 zijn in gesprek.

Zonnepark Welschap, en meer
Afgelopen periode hebben we Zonnepark Welschap, waar de “Bestse kavels” allemaal verkocht zijn, feestelijk geopend. We hebben een interessant Energiecafé gehouden en zijn voor 'thuis in de weer geweest met huis-aan-huis acties voor zonnepanelen. Tussendoor hebben onze adviseurs menig huishouden in Best van een Duurzaamheidsadvies voorzien.

Regionale Energie Strategie (RES) & Best Energie (werktitel)
De Overheid, en dus ook de gemeente, is druk bezig met de Regionale Energie Strategie (RES). We hebben hier met alle regionale energiecoöperaties een bijeenkomst over gehad. Na de zomer krijgt het een vervolg. De aanpak van de RES in Best is ook in de gemeenteraad behandeld. Wij hebben daar als Best Duurzaam ingesproken en zullen ook betrokken worden bij de lokale invulling. Er is door de werkgroep “Zonnedak Best”  hard getrokken aan de oprichting van de nieuwe coöperatie met de werknaam Best Energie. We zijn nu bezig (detail) afspraken te maken hoe beide coöperaties met elkaar omgaan en hoe ze zich tot elkaar verhouden.

Samenwerken: Primair en voortgezet onderwijs, Rabobank en SNS Bank, IVN Best en jeugdraad
Na de zomer staan er ook afspraken gepland met het primair en secundair onderwijs, de SNS-bank en de Rabobank om te kijken hoe we onze samenwerking kunnen versterken. Met IVN waar we ook steeds intensiever mee samenwerken, gaan we kijken of de Jeugdraad in Duurzaamheid en Natuurbehoud kunnen betrekken. Ook hebben we met IVN samen een werkgroep Groen opgericht en gaan we onderzoeken of er mogelijkheden zijn om lokaal duurzaam voedsel binnen Best ergens een plaatsje in het schap te laten krijgen. Voor het najaar zijn al een aantal activiteiten gepland. Op 21 september hebben “Water en groen” een gezamenlijke  initiatief van IVN, Best Duurzaam, Bewonersoverleg, Gemeente en Waterschap. Eind oktober is er aandacht voor “Natuurlijk Bewust” voedsel en in november staat de duurzame huizenroute gepland.

Voor iedereen: geniet van extra vrije tijd, van een fijne vakantie!
Kortom er is veel gebeurd en ….. er staat veel op stapel. Alle reden om morgen met een gerust hart met de fiets te vertrekken en over een paar weken er weer uitgerust, fris, fruitig en duurzaam tegenaan te gaan. Mensen, allemaal een fijne vakantie toegewenst.