BestDuurzaam logo header

Los van elektriciteit

Woningen en bedrijven die zijn uitgerust met zonnepaneel systemen kunnen in Nederland (en Belgie) de opgewekte energie salderen (tot 2021). Dit salderen is vrijwel zeker niet houdbaar de komende jaren doordat de gestage groei van zonnepaneel sytemen een inkomstenderving van de overheid oplevert door verminderende energiebelastingen. Het salderen zal dus, zeer waarschijnlijk, aan banden worden gelegd.

Lees meer

Los van gas

Wil je los van gas, dan ligt dit anders als voor elektriciteit. Hoofdgebruik is momenteel voor de Centrale Verwarming en warm tapwater voorziening voor bad, douche en keukengebruik. Indien men gas wil besparen, wat voor de hand ligt met de verwachte stijging van de gasprijs, zijn er diverse interessante alternatieven:

Lees meer

Naar 0 op de meter

Een woning die geen gas verbruikt en haar elektriciteit zelf opwekt? Het kan anno 2018.

Duurzaam verbouwen kleinMaar we zijn wel reёel:

  • het niet bij iedere woning zal lukken, maar je kunt samen door kennisdeling ver komen.
  • je moet geduldig en stapsgewijs te werk gaan.
  • je kan niet zonder professionals: het draait om de juiste combinatie van technieken en regelsystemen.
  • je zult ook wat aan je energieconsumptie moeten veranderen.

Aan dit thema werkt de platform techniek van Best Duurzaam. Ze hebben een eigen energiescan ontwikkeld. Deze maakt onderdeel van het duurzaam wonen advies dat u via Best Duurzaam kunt aanvragen.