logo-best-duurzaam

Best Duurzaam is een coöperatie waarvan u lid kunt worden.

Met uw contributie steunt u het werk, de missie en ambitie van Best Duurzaam en maakt u een verdere verduurzaming van Best mogelijk. Het lidmaatschap heeft voordelen:

  • U kunt deelnemen aan de Algemene Ledenvergaderingen. Leden hebben invloed.
  • Adviezen van onze duurzaamheidsadviseurs zijn gratis.
  • U ontvangt onze nieuwsbrief.
  • U kunt aparatuur lenen, bijvoorbeeld  om uw energieverbruik te meten.

Het lidmaatschapsgeld bedraagt per kalenderjaar € 10,- voor particulieren en € 100,- voor bedrijven/VVE's en instellingen.

Lidmaatschapsvoorwaarden

Door u in te schrijven gaat u akkoord met onze lidmaatschapsvoorwaarden. Hierin staat onder andere hoe het lidmaatschapsgeld wordt geïnd, dat het lidmaatschap geldt voor een volledig kalenderjaar en jaarlijks automatisch wordt verlengd tot u opzegging.

Hoe werkt het?

Schrijf u hier in. Na inschrijving kunt u op onze website inloggen.